Daglig leder søkes fra august 2018

 

Tittel på stilling:

Stiftelsen Stjerneglimt Steinerbarnehage søker ny Daglig leder.

Kategori: 100% fast stilling, administrativ og pedagogisk leder fra 1. august 2018

Om oss: Stjerneglimt Steinerbarnehage har eksistert siden 1984 og startet med en liten gruppe på 9 barn og en Steinerpedagog. I dag har vi 4 steinerpedagoger og 5 assistenter. Se mer info på hjemmesiden.
Barnehagen er PBL-A medlem (arbeidsgiverorganisasjonen)

Beskrivelse av stillingen: Vi søker daglig leder i 100 % fast stilling, hvor stillingen skal fordeles ca. 60-40% mellom administrativt arbeid og pedagogisk leder på avdelingene.

Arbeids og ansvarsområder:

 • Ansvar for drift og utvikling av barnehagen i henhold til gjeldene lover og forskrifter, samt barnehagens vedtekter.
 • Økonomi og administrasjon (budsjett/lønn/fakturering).
 • Være deltagende på avdelingene som pedagogisk leder

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Godkjent steinerpedagogisk barnehagelærer utdannelse. Vi vil eventuelt vurdere andre med barnehagelærer utdanning med kunnskap og interesse for steinerpedagogikk.
 • Må ha erfaring som leder fra barnehage og/eller kompetanse innen ledelse.
 • Har god forståelse for økonomi og administrasjon. PBL har ansvar for regnskap og bistår i økonomiske spørsmål.
 • En fordel å ha kjennskap til PBL-mentor.
 • Har generell god IKT – kompetanse.
 • Har et sterkt ønske om å være med på å hjelpe barn i sin utvikling uansett hvilke forutsetninger barnet har, være barnets ambassadør.
 • Har gode lederegenskaper, og evnen til å motivere og inspirere personalet
  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Er positiv og har humor både overfor barn og andre voksen.
 • Er fleksibel og engasjert i hverdagen og planlegging av dagen, uken,  måneden og året.
 • Legger vekt på barnets lek og betydningen av den i barnets utvikling både fysisk, sosialt og kognitivt.

Vi ønsker oss en person som er initiativrik og løsningsfokusert, og som sørger for at barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet både for små og store.

Søker må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. § 19 i barnehageloven før tiltredelse.
Attester og vitnemål tas med på evt. Intervju.

Vi tilbyr:

En barnehage full av sprudlende glade barn, fornøyde foreldre, et stabilt personale og godt arbeidsmiljø
Barnehagen har god økonomi, vi bruker Cultura Bank.
Vi følger tariffene til PBL og har en god pensjonsordning

Første arbeidsdag: Utgangspunktet 1. august 2018, men ønske om tidligere start med tanke på innkjøring/ overlapping

Søknadsfrist: 01.04.2018
Søknad med CV sendes: eldbjorg@stjerneglimt.no

Kontakt: Daglig leder Eldbjørg Gjessing Paulsen mobil 98653058
eldbjorg@stjerneglimt.no