LEDIG barnehageplass fra August 2019; for barn 0-3 år, født 2017 eller 2018

Kontakt daglig leder: Åshild på tlf 96018035, eller på e-post : ashild.flatestol@steinerbarnehage.no