Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av alle foreldre/foresatte til barn i Stjerneglimt.

De skal være bindeledd mellom barnehagen og foreldrene.

De arrangerer  blant annet julemarked, høst og vår turer, foreldrefest og er med på årlig dugnad i barnehagen