Stiftelsen

Stiftelsen ble opprettet i 1984 med tanke på å starte en steinerbarnehage. Intensjonen var at det skulle være en ideel stiftelse hvor ingen sto økonomisk ansvarlig. Det var en gruppe mennesker som var spesielt intressert i Antroposofi og Steinerpedagogikk, samt representanter fra foreldregruppen som  dannet et styre i Stiftelsen.
Stiftelsen skulle forvalte og eie barnehagen og se til at den ble drevet etter steinerpedagogiske prinsipper.
I dag består stiftelsen av medlemmer utenfor barnehagen, med interesse for antroposofi og steinerpedagogikk, representanter fra kollegiet i barnehagen,
samt fra samarbeidsutvalget ( foreldrene)

Styrevervene er frivillig og blir ikke betalt. Det avholdes ca 4 styremøter i året, et av de er årsmøte.

Kontaktperson i stiftelsen ;

Styreleder:  Eldbjørg Gjessing Paulsen mobil 98653058

e-post : eldbjorg@stjerneglimt.no