Stiftelsen

Stiftelsen ble opprettet i 1984 med tanke på å starte en steinerbarnehage. Intensjonen var at det skulle være en ideel stiftelse hvor ingen sto økonomisk ansvarlig. Det var en gruppe mennesker som var spesielt intressert i Antroposofi og Steinerpedagogikk, samt representanter fra foreldregruppen som  dannet et styre i Stiftelsen.
Stiftelsen skulle forvalte og eie barnehagen og se til at den ble drevet etter steinerpedagogiske prinsipper.
I dag består stiftelsen av medlemmer utenfor barnehagen, med interesse for antroposofi og steinerpedagogikk, representanter fra kollegiet i barnehagen,samt fra samarbeidsutvalget ( foreldrene)

Det avholdes ca 4 styremøter i året, et av de er årsmøte.

Styret 2020 består av:
Styreleder:Brit Østerud
Nestleder:Eldbjørg Gjessing Paulsen
Daglig leder i barnehagen:Åshild Eie Flatestøl
Faste Medlemmer:
Vilde Flodda Aemisegger
Dieter Paulsen
Karen Landmark
Ansatt representant: Sølvi Liltved
Foreldrerepresentant: Cathrine Knudsen Baas
Varamedlem: Jon Rustand

Kontaktperson i stiftelsen ;
Styreleder: Brit Østerud