Appeli, Willi. (2003). Menneskets sanser. Oslo, Antopos

Brochmann, Inger (1998). Årstidsfester med leg og sang. Ballerup, Danmark: Arché

Edlund, Bente & Skeie, Ingvild Thrumann- Nielsen (red.) (2015). Steinerpedagogikk i førskolealderen. Artikkelsamling. Oslo: Steinerhøyskolen.

Heckmann, Helle (2007). Barndommens baghave. København, Elba books

Leeuwen, M.v. og Moeskops, J. (2016). Årstidsbordene. Vi feirer årsløpet og høytidene med årstidsbord. Oslo: Antropos

Steiner, Rudolf (1947). Barnets oppdragelse (kan også leses på nett på bokhylla.no)

Lokal rammeplan for steinerbarnehagene – Pedagogisk plan. Oslo: Steinerbarnehageforbundet


Wember, Valentin (2018). De fem dimensjoner i steinerpedagogikken i Rudolf Steiners verk. Oslo: Antropos

Steinerbladet : tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur. Steinerskoleforbundet
Anbefalt: nr. 2.2020: Mennesket og pedagogikken.

Legg igjen en kommentar